Terminarz roku szkolnego 2020/2021 obowiązuje od 4.12.2020r.

28.08.2020r.  Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

01.09.2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej. Przyjęcie procedur przeciwepidemicznych.

01.09.2020r.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

10.09.2020r.  Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I i III.

10.09.2020r.  Zebranie plenarne Szkolnej Rady Rodziców.

15.09.2020r.  Zebranie Rady Pedagogicznej. Przyjęcie planu nadzoru pedagogicznego i planu pracy szkoły.

24.09.2020 r. Zebranie  Szkolnej Rady Rodziców.

29.09.2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej.

30.09.2020r.  Zebranie wstępnych deklaracji maturalnych uczniów klasy III.

06.10.2020r.  Dzień Otwarty dla rodziców. (17.00-17.30)

13.10.2020r.  Dzień Edukacji Narodowej i Dzień patronki szkoły.

10.11.2020r.  Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

17.11.2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej.

19.11.2020r.  Wywiadówka półsemestralna.

19.11.2020r.  Zebranie  Szkolnej Rady Rodziców.

22.12.2020r.  Dzień Otwarty dla rodziców – termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

23-31.12.2020r. Zimowa przerwa świąteczna.

4.01-17.01.2021r. Ferie zimowe.

27.01.2021r. Wystawienie ocen śródrocznych.

29.01.2021r.  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

01.02.2021r. Pierwszy dzień drugiego półrocza.

2.02.2021r.  Wywiadówka dla rodziców.

04.02.2021r.  Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

07.02.2021r. Zebranie ostatecznych deklaracji uczniów klas III.

23.03.2021r. Dzień Otwarty dla rodziców – termin poinformowania rodziców o  przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych w klasie trzeciej.

23.03.2021r. Zebranie  Szkolnej Rady Rodziców.

.......... 2021r. Rekolekcje wielkopostne.

01.04-06.04.2021r. Wiosenna przerwa świąteczna.

23.04.2021r.  Wystawienie ocen rocznych w klasach trzecich.

27.04.2021r.  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

30.04.2021r.  Zakończenie nauki w klasach trzecich.

04.05.-19.05. 2021r. Egzaminy maturalne.

20.05.2021r.  Wywiadówka półsemestralna – termin poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

20.05.2021r. Zebranie  Szkolnej Rady Rodziców.

18.06.2021r.  Ustalenie ocen rocznych w klasach I i II.

22.06.2021r.  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

25.06.2021r.  Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

29.06.2021r.  Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

02.07.2021r. Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i przekazanie świadectw dojrzałości.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

15.10.2020r., 16.10.2020r., 04.01.2021r., 05.01.2021r., 06.05.2021r., 07.05.2021r., 04.06.2021r.

 

Terminarz roku szkolnego 2020/2021 obowiązuje do 3.12.2020

 

28.08.2020r.  Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

 

01.09.2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej. Przyjęcie procedur przeciwepidemicznych.

 

01.09.2020r.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

 

10.09.2020r.  Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I i III.

 

10.09.2020r.  Zebranie plenarne Szkolnej Rady Rodziców.

 

15.09.2020r.  Zebranie Rady Pedagogicznej. Przyjęcie planu nadzoru pedagogicznego i planu pracy szkoły.

 

24.09.2020 r. Zebranie  Szkolnej Rady Rodziców.

 

29.09.2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej.

 

30.09.2020r.  Zebranie wstępnych deklaracji maturalnych uczniów klasy III.

 

06.10.2020r.  Dzień Otwarty dla rodziców. (17.00-17.30)

 

13.10.2020r.  Dzień Edukacji Narodowej i Dzień patronki szkoły.

 

10.11.2020r.  Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

 

17.11.2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej.

 

19.11.2020r.  Wywiadówka półsemestralna.

 

19.11.2020r.  Zebranie  Szkolnej Rady Rodziców.

 

10.12.2020r.  Dzień Otwarty dla rodziców – termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

 

23-31.12.2020r. Zimowa przerwa świąteczna.

 

11.01.2021r. Wystawienie ocen śródrocznych.

 

12.01.2021r.  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

 

14.01.2021r.  Wywiadówka dla rodziców.

 

15.01.2021r. Ostatni dzień pierwszego semestru.

 

16.01.2021r. Studniówka

 

18.01-31.01.2021r. Ferie zimowe.

 

01.02.2021r. Pierwszy dzień drugiego semestru.

 

04.02.2021r.  Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

 

07.02.2021r. Zebranie ostatecznych deklaracji uczniów klas III.

 

04.03.2021r. Opracowanie i przesłanie do OKE harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego.

 

23.03.2021r. Dzień Otwarty dla rodziców – termin poinformowania rodziców o  przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych w klasie trzeciej.

 

23.03.2021r. Zebranie  Szkolnej Rady Rodziców.

 

.......... 2021r. Rekolekcje wielkopostne.

 

01.04-06.04.2021r. Wiosenna przerwa świąteczna.

 

23.04.2021r.  Wystawienie ocen rocznych w klasach trzecich.

 

27.04.2021r.  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

 

30.04.2021r.  Zakończenie nauki w klasach trzecich.

 

04.05.-19.05. 2021r. Egzaminy maturalne.

 

20.05.2021r.  Wywiadówka półsemestralna – termin poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

 

20.05.2021r. Zebranie  Szkolnej Rady Rodziców.

 

18.06.2021r.  Ustalenie ocen rocznych w klasach I i II.

 

22.06.2021r.  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

 

25.06.2021r.  Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

29.06.2021r.  Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

 

02.07.2021r. Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i przekazanie świadectw dojrzałości.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

15.10.2020r., 16.10.2020r., 04.01.2021r., 05.01.2021r., 04.05.2021r., 05.05.2021r., 06.05.2021r., 07.05.2021r., 04.06.2021r.

 

Jubileusz 80-lecia

Kalendarz

Styczeń 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31