Terminarz roku szkolnego 2017/2018

 

30.08.2017r.  Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

04.09.2017r.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

12.09.2017r.  Zebranie Rady Pedagogicznej.

19.09.2017r.  Zebranie rodziców klas pierwszych i trzecich.

19.09.2017r.  Zebranie plenarne Szkolnej Rady Rodziców.

30.09.2017r.  Zebranie wstępnych deklaracji maturalnych uczniów klas III.

03.10.2017r.  Dzień Otwarty dla rodziców.(17.30-18.30)

06.10.2017r.  Dzień patronki szkoły.

13.10.2017r.  Dzień Edukacji Narodowej.

09.11.2017r.  99 rocznica odzyskania niepodległości.

14.11.2017r. Zebranie Rady Pedagogicznej.

21.11.2017r.  Wywiadówka półsemestralna.

21.11.2017r.  Zebranie  Szkolnej Rady Rodziców.

05.12.2017r.  Dzień Otwarty dla rodziców – termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

23-31.12.2017r. Zimowa przerwa świąteczna.

05.01.2018r. Wystawienie ocen śródrocznych.

09.01.2018r.  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

11.01.2018r.  Wywiadówka dla rodziców.

12.01.2018r. Ostatni dzień pierwszego semestru.

13.01.2018r.  Studniówka.

15.01-26.01.2018r. Ferie zimowe.

29.01.2018r. Pierwszy dzień drugiego semestru.

06.02.2018r.  Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

07.02.2018r. Zebranie ostatecznych deklaracji uczniów klas III.

06.03.2018r. Opracowanie i przesłanie do OKE harmonogramu części ustnej egzam. maturalnego.

06.03.2018r. Dzień Otwarty dla rodziców – termin poinformowania rodziców o  przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

06.03.2018r. Zebranie  Szkolnej Rady Rodziców.

.......... 2017r. Rekolekcje wielkopostne.

29.03-03.04.2018r. Wiosenna przerwa świąteczna.

20.04.2018r.  Wystawienie ocen rocznych w klasach trzecich.

24.04.2018r.  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

27.04.2018r.  Zakończenie nauki w klasach trzecich.

04.05.-25.05. 2018r. Egzaminy maturalne.

15.05.2018r.  Wywiadówka półsemestralna.

15.05.2018r. Zebranie  Szkolnej Rady Rodziców.

05.06.2018r. Dzień Otwarty dla rodziców – termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

15.06.2018r.  Ustalenie ocen rocznych w klasach I i II.

19.06.2018r.  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

22.06.2018r.  Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

27.06.2018r.  Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

03.06.2018r. Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i przekazanie świadectw dojrzałości.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 22.12.2017r., 30.04.2018r., 02.05.2018r., 04.05.2018r., 07.05.2018r., 08.05.2018r., 01.06.2018r.

Jubileusz 80-lecia

Kalendarz

Lipiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31