Terminarz roku szkolnego 2020/2021

 

28.08.2020r.  Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

 

01.09.2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej. Przyjęcie procedur przeciwepidemicznych.

 

01.09.2020r.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

 

10.09.2020r.  Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I i III.

 

10.09.2020r.  Zebranie plenarne Szkolnej Rady Rodziców.

 

15.09.2020r.  Zebranie Rady Pedagogicznej. Przyjęcie planu nadzoru pedagogicznego i planu pracy szkoły.

 

24.09.2020 r. Zebranie  Szkolnej Rady Rodziców.

 

29.09.2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej.

 

30.09.2020r.  Zebranie wstępnych deklaracji maturalnych uczniów klasy III.

 

06.10.2020r.  Dzień Otwarty dla rodziców. (17.00-17.30)

 

13.10.2020r.  Dzień Edukacji Narodowej i Dzień patronki szkoły.

 

10.11.2020r.  Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

 

17.11.2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej.

 

19.11.2020r.  Wywiadówka półsemestralna.

 

19.11.2020r.  Zebranie  Szkolnej Rady Rodziców.

 

10.12.2020r.  Dzień Otwarty dla rodziców – termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

 

23-31.12.2020r. Zimowa przerwa świąteczna.

 

11.01.2021r. Wystawienie ocen śródrocznych.

 

12.01.2021r.  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

 

14.01.2021r.  Wywiadówka dla rodziców.

 

15.01.2021r. Ostatni dzień pierwszego semestru.

 

16.01.2021r. Studniówka

 

18.01-31.01.2021r. Ferie zimowe.

 

01.02.2021r. Pierwszy dzień drugiego semestru.

 

04.02.2021r.  Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

 

07.02.2021r. Zebranie ostatecznych deklaracji uczniów klas III.

 

04.03.2021r. Opracowanie i przesłanie do OKE harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego.

 

23.03.2021r. Dzień Otwarty dla rodziców – termin poinformowania rodziców o  przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych w klasie trzeciej.

 

23.03.2021r. Zebranie  Szkolnej Rady Rodziców.

 

.......... 2021r. Rekolekcje wielkopostne.

 

01.04-06.04.2021r. Wiosenna przerwa świąteczna.

 

23.04.2021r.  Wystawienie ocen rocznych w klasach trzecich.

 

27.04.2021r.  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

 

30.04.2021r.  Zakończenie nauki w klasach trzecich.

 

04.05.-19.05. 2021r. Egzaminy maturalne.

 

20.05.2021r.  Wywiadówka półsemestralna – termin poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

 

20.05.2021r. Zebranie  Szkolnej Rady Rodziców.

 

18.06.2021r.  Ustalenie ocen rocznych w klasach I i II.

 

22.06.2021r.  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

 

25.06.2021r.  Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

29.06.2021r.  Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

 

02.07.2021r. Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i przekazanie świadectw dojrzałości.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

15.10.2020r., 16.10.2020r., 04.01.2021r., 05.01.2021r., 04.05.2021r., 05.05.2021r., 06.05.2021r., 07.05.2021r., 04.06.2021r.

 

Jubileusz 80-lecia

Kalendarz

Październik 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31