Terminarz roku szkolnego 2019/2020

29.08.2019r.  Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

02.09.2019r.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

13.09.2019r.  Zebranie Rady Pedagogicznej.

16.09.2019r.  Wywiadówka dla rodziców.

16.09.2019r.  Zebranie plenarne Szkolnej Rady Rodziców.

30.09.2019r.  Zebranie wstępnych deklaracji maturalnych uczniów klas III.

01.10.2019r.  Dzień Otwarty dla rodziców. (17.00-17.30)

11.10.2019r.  Dzień Edukacji Narodowej i Dzień patronki szkoły.

22.10. 2019r. Zebranie Rady Pedagogicznej.

29.10.2019 r. Zebranie  Szkolnej Rady Rodziców.

08.11.2019r.  Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

14.11.2019r. Zebranie Rady Pedagogicznej.

19.11.2019r.  Wywiadówka półsemestralna.

19.11.2019r.  Zebranie  Szkolnej Rady Rodziców.

17.12.2019r.  Dzień Otwarty dla rodziców – termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

23-31.12.2019r. Zimowa przerwa świąteczna.

17.01.2020r. Wystawienie ocen śródrocznych.

....01.2020r. Studniówka

21.01.2020r.  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

23.01.2020r.  Wywiadówka dla rodziców.

24.01.2020r. Ostatni dzień pierwszego semestru.

27.01.2020r. Pierwszy dzień drugiego semestru.

04.02.2020r.  Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

07.02.2020r. Zebranie ostatecznych deklaracji uczniów klas III.

10.02-23.02.2020r. Ferie zimowe.

04.03.2020r. Opracowanie i przesłanie do OKE harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego.

17.03.2020r. Dzień Otwarty dla rodziców – termin poinformowania rodziców o  przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych w klasach trzecich.

17.03.2020r. Zebranie  Szkolnej Rady Rodziców.

.......... 2020r. Rekolekcje wielkopostne.

09.04-14.04.2020r. Wiosenna przerwa świąteczna.

17.04.2020r.  Wystawienie ocen rocznych w klasach trzecich.

21.04.2020r.  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

24.04.2020r.  Zakończenie nauki w klasach trzecich.

04.05.-22.05. 2020r. Egzaminy maturalne.

21.05.2020r.  Wywiadówka półsemestralna – termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

21.05.2020r. Zebranie  Szkolnej Rady Rodziców.

02.06.2020r. Dzień Otwarty dla rodziców.

19.06.2020r.  Ustalenie ocen rocznych w klasach I i II.

23.06.2020r.  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

26.06.2020r.  Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

30.06.2020r.  Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

03.07.2020r. Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i przekazanie świadectw dojrzałości.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 18.10.2019r., 31.10.2019r., 02.01.2020r., 03.01.2020r., 04.05.2020r., 05.05.2020r., 06.05.2020r., 12.06.2020r.

Jubileusz 80-lecia

Kalendarz

Sierpień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31