Terminarz roku szkolnego 2018/2019

 

30.08.2018r.  Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

03.09.2018r.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

11.09.2018r.  Zebranie Rady Pedagogicznej.

18.09.2018r.  Zebranie rodziców klas pierwszych i trzecich.

18.09.2018r.  Zebranie plenarne Szkolnej Rady Rodziców.

30.09.2018r.  Zebranie wstępnych deklaracji maturalnych uczniów klas III.

02.10.2018r.  Dzień Otwarty dla rodziców.(17.30-18.30)

05.10.2018r.  Dzień patronki szkoły.

12.10.2018r.  Dzień Edukacji Narodowej.

09.11.2018r.  100 rocznica odzyskania niepodległości.

13.11.2018r. Zebranie Rady Pedagogicznej.

20.11.2018r.  Wywiadówka półsemestralna.

20.11.2018r.  Zebranie  Szkolnej Rady Rodziców.

18.12.2018r.  Dzień Otwarty dla rodziców – termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

22-31.12.2018r. Zimowa przerwa świąteczna.

05.01.2019r. Studniówka

18.01.2019r. Wystawienie ocen śródrocznych.

22.01.2019r.  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

24.01.2019r.  Wywiadówka dla rodziców.

25.01.2019r. Ostatni dzień pierwszego semestru.

28.01-10.02.2019r. Ferie zimowe.

07.02.2019r. Zebranie ostatecznych deklaracji uczniów klas III.

11.02.2019r. Pierwszy dzień drugiego semestru.

12.02.2019r.  Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

06.03.2019r. Opracowanie i przesłanie do OKE harmonogramu części ustnej egzam. maturalnego.

26.03.2019r. Dzień Otwarty dla rodziców – termin poinformowania rodziców o  przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych w klasach trzecich.

26.03.2019r. Zebranie  Szkolnej Rady Rodziców.

.......... 2019r. Rekolekcje wielkopostne.

12.04.2019r.  Wystawienie ocen rocznych w klasach trzecich.

16.04.2019r.  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

18.04-23.04.2019r. Wiosenna przerwa świąteczna.

26.04.2019r.  Zakończenie nauki w klasach trzecich.

06.05.-25.05. 2019r. Egzaminy maturalne.

21.05.2019r.  Wywiadówka półsemestralna.

21.05.2019r. Zebranie  Szkolnej Rady Rodziców.

04.06.2019r. Dzień Otwarty dla rodziców – termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

14.06.2019r.  Ustalenie ocen rocznych w klasach I i II.

17.06.2019r.  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

21.06.2019r.  Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

27.06.2019r.  Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

04.07.2019r. Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i przekazanie świadectw dojrzałości.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą: 02.11.2018r., 02.01.2019r., 02-05-2019r., 06-05-2019r., 07-05-2019r., 08-05-2019r.

 

Jubileusz 80-lecia

Kalendarz

Lipiec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31