Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

 

Administratorem Danych Osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach reprezentowane przez Dyrektora Szkoły.

Liceum Ogólnokształcące im.Marii Dąbrowskiej w Pionkach gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu realizacji zdań statutowych.

Szkoła nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych.

Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane. 

Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej  w Pionkach przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.


 

Jubileusz 80-lecia

Kalendarz

Luty 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28