Baza dydaktyczna


W skład bazy dydaktycznej szkoły wchodzi:

13 pracowni przedmiotowych, każda wyposażona jest w projektor i nowoczesny sprzęt komputerowy, a 4 z nich w tablicę multimedialną.

Pracownia komputerowa

Biblioteka z czytelnią

Sala gimnastyczna

Siłownia

Szatnia

Sekretariat

Szkolny gabinet lekarski

Zewnętrzne boisko wielofunkcyjne z bieżnią prostą