Baza dydaktyczna


W skład bazy dydaktycznej szkoły wchodzi:

13 pracowni przedmiotowych, każda wyposażona jest w projektor i nowoczesny sprzęt komputerowy, a 4 z nich w tablicę multimedialną.

Pracownia komputerowa

Biblioteka z czytelnią

Sala gimnastyczna

Siłownia

Szatnia

Sekretariat

Szkolny gabinet lekarski

Zewnętrzne boisko wielofunkcyjne z bieżnią prostą

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Dąbrowskiej

Aleje Lipowe 23, 26 - 670 Pionki

Tel: 48 612 33 59
Fax: 48 612 33 59

sekretariat@lopionki.pl

www.lopionki.pl