Dyrektor


Dyrektor Rafał Kącki

przyjmuje:
poniedziałek 10:30-12:00, lub w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu

tel:48 612 33 59,

sekretariat@lopionki.pl
dyrektor@lopionki.pl
ksiegowosc@lopionki.pl