Rekrutacja 2022/2023


Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Pionkach na rok szkolny 2022/2023

Liceum Ogólnokształcące:

-Klasa humanistyczno - politechniczna z rozszerzonym programem nauczania:

  • grupa humanistyczna: języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego,
  • grupa politechniczna: matematyki, informatyki i języka angielskiego

-Klasa medyczno – sportowa z rozszerzonym programem nauczania:

  • grupa medyczna: biologii, chemii, języka angielskiego,
  • grupa sportowa: biologii, języka angielskiego oraz ze zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego

Technikum w zawodzie:

– Technik Informatyk

– Technik Programista

– Technik Fotografii i Multimediów z innowacją pedagogiczną ,,Dziennikarstwo" oraz „Kreacja obrazu filmowego
   z elementami wizażu"

– Technik Eksploatacji Portów i Terminali z innowacją pedagogiczną ,,Obsługa turystyczna"

Harmonogram rekrutacji do Zespołu Szkół w Pionkach na rok szkolny 2022/2023.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE REKRUTACJA ZASADNICZA

TECHNIKUM REKRUTACJA ZASADNICZA

PODANIE O PRZYJĘCIE UCZNIA
DO ZESPOŁU SZKÓŁ W PIONKACH

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Dąbrowskiej

Aleje Lipowe 23, 26 - 670 Pionki

Tel: 48 612 33 59
Fax: 48 612 33 59

sekretariat@lopionki.pl

www.lopionki.pl