Rekrutacja 2021/2022


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

Klasa Humanistyczno - Politechniczna

 

Grupa humanistyczna z rozszerzonym programem nauczania:
języka polskiego, historii, języka angielskiego

Grupa politechniczna z rozszerzonym programem nauczania:
matematyki, informatyki, języka angielskiego

Klasa Medyczno - Sportowa

Grupa medyczna z rozszerzonym programem nauczania:
biologii, chemii, języka angielskiego

Grupa sportowa z rozszerzonym programem nauczania:
biologii, języka angielskiego oraz zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego

 

Szkoła zastrzega sobie prawo do nieutworzenia klasy/grupy w przypadku niewystarczającej ilości kandydatów.

Podanie do szkoły

Klauzula informacyjna

Wykaz podręczników dla klasy I (politechniczno-medycznej)

 

Wykaz podręczników dla klasy I (sportowej)