Rzecznik Praw Dziecka


Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel obdarzony zaufaniem młodzieży i wybrany przez społeczność uczniowską w drodze tajnego głosowania. W naszym liceum kadencja Rzecznika trwa 3 lata.

Podstawowymi zadaniami Rzecznika są: stanie na straży przestrzegania praw uczniów i reprezentowaniu ich interesów przed radą pedagogiczną lub dyrekcją szkoły, informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia oraz podejmowanie interwencji w razie ich naruszenia. Rzecznik pomaga w rozwiązywaniu spraw spornych i nietypowych.

 

Uczniu pamiętaj

Rzecznik to osoba, do której możesz się zwrócić w każdej problematycznej sprawie i poprosić o pomoc. Udostępni Ci regulaminy szkolne oraz pomoże je zinterpretować. Jest mediatorem w sytuacjach trudnych. Wszystkim działaniom Rzecznika towarzyszy dyskrecja.

W roku szkolnym 2020/2021 funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełni p. Aleksandra Gronczyńska.

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Dąbrowskiej

Aleje Lipowe 23, 26 - 670 Pionki

Tel: 48 612 33 59
Fax: 48 612 33 59

sekretariat@lopionki.pl

www.lopionki.pl