Stypendyści


Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku 2020/2021 otrzymują:

Zuzanna Kapusta
Jakub Wojciech Klemm

Stypendium Starosty Radomskiego w roku 2020/2021 otrzymują:

Sem. I

Jakub Wierzbicki
Adam Kozicz
Julia Kamionka
Roksana Szałonik

Sem. II

Karolina Pawlak
Roksana Szałonik
Adam Kacper Kozicz
Jakub Ryszard Wierzbicki
Julia Kamionka