Wolontariat


"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

 

- Jan Paweł II

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Wolontariat rozwija również postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości,
pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Zapakowane prezenty
Laurka podziękowanie

Aktywność wolontarystyczna wpływa pozytywnie na rozwój osobowości uczniów, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno - wychowawczy.

Uczniowie w naszej szkole są pełni pasji i zaangażowania, kierują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na środowisko szkolne i pozaszkolne.

 

Szkolne Koło Wolontariatu liczy: 22 członków.

Opiekunowie: Marzena Bańkowska, Anna Kozestańska-Grabowska

 

Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu w roku szkolnym 2020/21:

Szlachetna Paczka 2020
Akcja charytatywna #SłoneczkodlaOlusia
Zbiórka na rzecz podopiecznych Przytuliska w Pionkach.

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Dąbrowskiej

Aleje Lipowe 23, 26 - 670 Pionki

Tel: 48 612 33 59
Fax: 48 612 33 59

sekretariat@lopionki.pl

www.lopionki.pl